Giỏ hàng của bạn
Hiện có 0 sản phẩm

Bạn đang ở :          Trang chủ » Danh mục » »

Viết chia sẻ về sản phẩm này: Bookmark and Share

» KGR

Giá bán: 0

PASSENGERS 1 PERSON
LENGTH            2150 mm
WIDTH               1350 mm
HEIGHT             1470 mm
CURBWEIGHT 288 Kg
GVW                    575 Kg
RANGE-UP to    60 Km
TOP SPEED       45 Km/h

 

SẢN PHẨM PHỔ BIẾN

 
  Yahoo:

  bibo10023

  conglongdaiphat

  namlongdaiphat

  tinlongdaiphat

  thanhlongdaiphat

  kienlongdaiphat

  tailongdaiphat

  phuoclongdaiphat
  Skype:

  tuanlongdaiphat

  conglongdaiphat

  namlongdaiphat

  tinlongdaiphat

  thanhlongdaiphat

  kienlongdaiphat

  tailongdaiphat

  phuoclongdaiphat
  Hotline:
  0914 666 138