Hotline: Mr Thành 0917 68 55 39 - Ms Trà 0932 096 179
 • Loại 8 chỗ
Mẫu xe mới nhất
 • Xe điện chở khách 8 chổ LVTONG
 • xe điện chở khách 6+2 chổ LVTONG
 • xe điện chở khách 6+2 chồ EAGLE
 • Xe điện chở khách 6+2 chổ
 • Xe điện chở khách 8 chổ Marshell
 • Xe điện chở khách 8 chổ Marshell
 • Xe điện chở khách 8 chổ Marshell
 • Xe điện chở khách 8 chổ LANGQING
 • Xe điện chở khách 8 chổ LANGQING
 • Xe điện chở khách 8 chổ EAGLE
 • xe điện chở khách 8 chổ HDK
 • MARSHELL DN-11F
 • MARSHELL DN-11
 • LANGQING Q3
 • LQY111B
 • LQY112B
 • Marshell DN-14C Series
 • EAGLE EG6118KBF
 • EAGLE EG6158KF
 • LangQing 14Q3