Cano nước

  • Cana nước Atomix 550 S
  • Cana nước Atomix 550 S
  • Cana nước Atomix 550 S
  • Cana nước Atomix 550 S
  • $images->image4; ?>" alt="Cana nước Atomix 550 S"/>
  • Cana nước Atomix 550 S
  • Thông tin
  • Thông số kỹ thuật

Cana nước Atomix 550 S

Giá Liên Hệ
Nước sản xuất:
Bảo hành:
Khuyến mãi:

Boats- GRP | Atomix 550 S

Hull length-5.5mtr

Beam- 2.25mtr

Dead Rise- 18 degrees

Fuel copasity- 145LT

Max HP- 150HP