Xe quét rác khu du lịch

 • Xe quét rác COMC CS140

  Xe quét rác COMC CS140

 • Xe quét rác Fimap FS60 B

  Xe quét rác Fimap FS60 B

 • Máy quét rác động cơ xăng FS50 H

  Máy quét rác động cơ xăng FS50 H

 • Xe quét rác Fimap FS120 D

  Xe quét rác Fimap FS120 D

 • Xe quét rác Fimap FS700 B

  Xe quét rác Fimap FS700 B

 • Máy quétc rác Fimap FS50 B

  Máy quétc rác Fimap FS50 B