Chuyên mục:
  Sản phẩm liên quan

   Xe ép rác điện

   • Thông tin
   • Thông số kỹ thuật

   Xe ép rác điện EG6042XA1

   Giá Liên Hệ
   Nước sản xuất:
   Bảo hành:
   Khuyến mãi:
   Model EG6042XA1
   Description Liquid Water Collecting Truck
   Passenger Capacity 2
   Voltage(V) 72
   Motor Power(KW) 6.3
   Range (loaded) (km) 55
   Max.Speed (km/h) 60
   Minimum Turning Radius (m) 5.2
   Climbing Ability (loaded)    20%
   Movement After Brake 4m
   Max. Loading Weight 1500kgs
   Overall Dimensions (mm) 4160X1500X2400
   Rear Garbage Bin(mm) 2330X1200X1400