Xe điện chở hàng

  • Thông tin
  • Thông số kỹ thuật

EG6030H - 1500Kg

Giá Liên Hệ
Nước sản xuất:
Bảo hành:
Khuyến mãi:

Model                                              EG6030H 
Passenger Capacity                        2 
Voltage(V)                                      48 
Motor Power(KW)                           5 
Range(loaded)(km)                        60 
Max.Speed(km/h)                           40 
Min.Turning Radius(m)                   4.3 
Climbing Ability(loaded)                 20% 
Max.Loading Capacity(kgs)           1500 
Overall Dimensions(mm)               3475X1390X1300