Xe điện chở hàng

  • Thông tin
  • Thông số kỹ thuật

EG6021H with trailer

Giá Liên Hệ
Nước sản xuất:
Bảo hành:
Khuyến mãi:

Model                                   EG6021H  with trailer  
Passenger Capacity             2  
Voltage(V)                           48  
Motor Power(KW)                3  
Range(loaded)(km)            70  
Max.Speed(km/h)               35  
Min.Turning Radius(m)        4.3  
Climbing Ability(loaded)      20%  
Max.Loading Capacity(kgs)800  
Trailer Max.Loading Capacity(kgs)800  
Overall Dimensions(mm)3415X1390X1200  
Trailer  Dimensions(mm)2500*1500*700