Xe điện chở hàng

  • Thông tin
  • Thông số kỹ thuật

EG6030HB1 - 1500kg

Giá Liên Hệ
Nước sản xuất:
Bảo hành:
Khuyến mãi:
Battery 48V 48V
Motor 5KW 5KW
General Specifications:    
Passenger capacity 2
Range (loaded) based on flat road at a speed of 20km/h (km) 60
Max. speed (km/h) 40
Minimum turning radius (m) 4.3
Overall dimension (mm) 3475X1390X1300
Cargo bed dimension (mm) 2240X1370X260
Max. climbing ability (loaded) 20%
Max. loading weight 1500KGS
tare weight 1100KGS