Xe điện chở hàng

  • Thông tin
  • Thông số kỹ thuật

EG6021H - 800kg

Giá Liên Hệ
Nước sản xuất:
Bảo hành:
Khuyến mãi:

Model                                                  EG6021H  
Passenger Capacity                            2  
Voltage(V)                                          48  
Motor Power(KW)                               3  
Range(loaded)(km)                            70  
Max.Speed(km/h)                               35  
Min.Turning Radius(m)                       4.3  
Climbing Ability(loaded)                    20%  
Max.Loading Capacity(kgs)               800  
Overall Dimensions(mm)                   3415X1390X1200